FLM ANOSIBE FAMPIRAISANA

« Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy. »

Efesiana 2:22

FLM ANOSIBE FAMPIRAISANA

« Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy. »

Efesiana 2:22

FLM ANOSIBE FAMPIRAISANA

« Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy. »

Efesiana 2:22

MOFO VELONA

1 Jao. 1.1-2

1 Izay hatramin’ ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan’ ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain’ ny tananay, dia ny amin’ ny Teny Fiainana2 (fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny...

Tena fanolorana sy fiarahabana

Faly miarahaba anao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo, ary miarahaba anao tonga mitsidika ity tranokala ity. Misaotra an’Andriamanitra lehibe mandrakariva isika fa nomeny fitaovana maro hampielezana ny Teniny sy hanitarana ny Fanjakany ary anisan’izany ity tranokalam-pifandraisana toy ity. Koa amin’izao fankalazana ny faha 20 taona nijoroan’ny Fiangonana izao, dia mahafaly ny Fiangonana Loterana Malagasy Anosibe Fampiraisana ny manao izao tranokala izao ho tsangambato ary indrindra ny mampiasa sy mizara azy ho fanatanterahana ny iraka lehibe nolazain’ny Tompo hoe “Mandehana any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra” (Mar16:15).

Araka izany dia hohitanao ato ireo lahatsoratra maro nataon’ireo Ray Aman-dReny Pastora mirakitra fampianarana sy ny mofo velona ho fampiorenana ny finoantsika ary koa ho fampitomboana ny fahalalantsika an’I Jesosy Kristy Tompontsika. Ankoatr’ireo dia maro no hifampizarana ato amin’ity tranokala ity toy ny : vaovao tsara ho fantatra eto amin’ny fiangonana, ny sampana sy ny rafitra misy ao… Koa mirary indrindra àry aha mirary mba samy hahita zava-tsoa ato amin’ity tranokalam-pifandraisana ity isika rehetra, ka tsy ho fitaovana hampifandray antsika samy olona fotsiny izany, fa ho fitaovana mahomby koa hampifandray indrindra antsika amin’I Jesosy Kristy izay Tompon’izao rehetra izao.

Alahady 22 desambra 2019

Jour(s)

:

Heure(s)

:

Minute(s)

:

Seconde(s)

Fankalazana ny faha 20 taona

Ho tanterahina ny Alahady 22 desambra hoavy izao ny famaranana ny fankalazana ny faha 20 taonan’ny Fingonana Loterana Malagasy Anosibe Fampiraisana.

« Ary ao aminy no miaraka aorina koa ianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy. » Efesiana 2:22.

Vaovao samihafa.

Araho eto ny vaovaom-piangonana samihafa sy ireo hetsika rehetra.

Isandroavolan’ny Fitandremana 25,26 Janoary 2020

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY SYNODAM-PARITANY ANTANANARIVO FILEOVANA ANOSIBE FITANDREMANA ANOSIBE FAMPIRAISANA   ISANDROAVOLANA SADY KRISMASIN’ NY FITANDREMANA ANOSIBE 25,26 Janoary 2020 - FLM Anosibe Teny Faneva : “Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena...

Programa-Isatelovolana-2020-1-Janoary

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY SYNODAM-PARITANY ANTANANARIVO FILEOVANA ANOSIBE ISATELOVOLANA SADY KRISMASIN’ NY FILEOVANA 11,12 JANOARY 2020 Fitandremana Anosibe Fampiraisana Teny Faneva : “Fa Mpamonjy no teraka ho anareo anio” (Lio. 2 : 11) ALAKAMISY 9 JANOARY 2020...

ISATELOVOLAN’ NY FILEOVANA 23,24 NOVAMBRA 2019

Teny Faneva : “Aloavy ho an’ i Kaisara izay an’ i Kaisara ary ho an’ Andriamanitra izay an’ Andriamanitra” (Mat. 22:21) Alaivo eto ny programa: Programa-Isatelovolana-2019-Novambra HAFATRA Hiraina isam-potoana ny Hira Fanevan’ ny Fileovana, taona 2019. Samy...

ISANDROAVOLAN’ NY FITANDREMANA ANOSIBE 9, 10 Novambra 2019

Teny Faneva : “Dia nino izy mbamin’ ny ankohonany rehetra” (Jao.4.53b) Alaivo eto ny programa ISANDROAVOLAN’ NY FITANDREMANA ANOSIBE 9, 10 Novambra 2019   HAFATRA Solontena 3 isam-piangonana sy isam-paritra farafahakeliny no manao Tafika Masina. Samy...